PŁATNOŚCI

Składka członkowska

170 zł/ miesiąc za osobę

Składka członkowska dla rodzeństwa

140 zł/ miesiąc za osobę

INFORMACJE O WPŁATACH

Wpłat składki członkowskiej dokonujemy przelewem na nr konta:

14 2030 0045 1110 0000 0411 8570 (BankBGŻ BNP Paribas S.A.)

z dopiskiem "wpłata na cele statutowe, imię i nazwisko dziecka, lokalizacja, miesiąc" (wpłata na cele statutowe, Jan Kowalski, Obłuże, maj)

 

Wpłat składek członkowskich dokonujemy do10-ego dnia bieżącego miesiąca.

 

Opłacana przez Państwa składka, jest stałą składką członkowską.
Wysokość składki nie jest zależna od frekwencji dziecka na treningach i nie zależy od ilości zajęć odbywających się danym miesiącu.