Badania lekarskie

Każdy członek klubu powyżej 6 roku życia zobowiązany jest w terminie 2 tygodni od podpisania deklaracji członkowskiej dostarczyć zaświadczenie z Poradni Medycyny Sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania piłki nożnej.

 

Badanie jest zawsze ważne 6 lub 12 miesięcy (w zależności na jak długo wystawi zaświadczenie lekarz) i po tym okresie należy je przedłużyć. 
Aktualne badania należy dostarczyć trenerowi.

 

Od marca 2019 roku badania może dokonać lekarz POZ na zwykłej wizycie w Państwa przychodni.

Badania te będą miały taką samą ważność jak te wykonywane w Poradni Medycyny Sportowej.